×

სტანდარტული

6 $

პაკეტი მოიცავს ტვირთს 30 კილოგრამამდე

ტრანასპორტირების საფასური შეადგენს 1 კილოგრამზე 6 $

ანგარიშსწორება ხდება ეროვნულ ვალუტაში

თანხა კონვერტირდება ეროვნული ბანკის კურსის მიხედვით

კომფორტული

5.5 $

პაკეტი მოიცავს ტვირთს 30 კილოგრამიდან 100 კილოგრამამდე

ტრანასპორტირების საფასური შეადგენს 1 კილოგრამზე 5.5 $

ანგარიშსწორება ხდება ეროვნულ ვალუტაში

თანხა კონვერტირდება ეროვნული ბანკის კურსის მიხედვით

ოპტიმალური

5 $

პაკეტი მოიცავს ტვირთს 100 კილოგრამზე ზევით

ტრანასპორტირების საფასური შეადგენს 1 კილოგრამზე 5 $

ანგარიშსწორება ხდება ეროვნულ ვალუტაში

თანხა კონვერტირდება ეროვნული ბანკის კურსის მიხედვით

საუკეთესო

3.85 $

პაკეტი მოიცავს დიდ ტვირთებს

ტრანასპორტირების საფასური შეადგენს 1 კილოგრამზე 3.85 $

ანგარიშსწორება ხდება ეროვნულ ვალუტაში

თანხა კონვერტირდება ეროვნული ბანკის კურსის მიხედვით

უფასო საკურიერო მომსახურება: ამანათის წონა უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 5კგ ჯამურად ან ცალ ცალკე

იხილეთ ვრცლად

ამანათის ფასი ანგარიშდება მხოლოდ წონის მიხედვით
ამანათების წონის დამრგვალება ხდება 100 გრამამდე

იხილეთ ვრცლად