×

გადახდა

 

 

ბალანსის შევსება შესაძლებელია:
1.
კომპანიის ვებგვერდიდან პლასტიკური ბარათით.
2. TBC Pay 
  მომენტალური გადახდის აპარატიდან.
3.
საბანკო გადარიცხვით, რომლის დროსაც აუცილებელია მომხმარებელმა დანიშნულებაში მიუთითოს კომპანიის ვებგვერდზე  რეგისტრაციის დროს მინიჭებული შვიდნიშნა კოდი.